ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

طرحی از سیمای ناهمواری‌های ‌ایران
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: ایران ، ژئومورفولوژی ، سیمای ناهمواری‌ها ، مقصود خیام

طرحی از سیمای ناهمواری‌های ‌ایران

مقدمه‌ی بحث ژئومورفولوژی ایران که در زیر تقدیم می‌شود، برگرفته از جزوه‌ی ژئومورفولوژی ایران (منتشر شده در سال ۱۳۶۸ و قبل از آن) تألیف جناب آقای دکتر مقصود خیام (استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تبریز) است.

زمین ایران (به‌استثنای بخشی از آذربایجان)، از جلگه‌ها و دشت‌های مرتفع و حوضه‌‌های بسته تشکیل یافته است. این دشت‌ها و حوضه‌ها به‌وسیله‌ی رشته‌کوه‌هایی از سنگ‌های متبلور خصوصاً از سنگ‌های دوران دوم از همدیگر مجزا شده‌اند. مجموعاً همه‌ی این عوارض توسط دو رشته کوه از سیستم چین‌خوردگی‌های آلپی بنام رشته‌ی زاگرس (در غرب و جنوب) و رشته‌‌ی البرز (در شمال) محصور شده‌اند.