ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران

j.stocklin جی.اشتوکلین(1968) در ایران شش واحد ساختمانی که هرکدام استیل تکتونیکی و تاریخ ساختمانی متفاوت دارند به‌شرح زیر تشخیص داده است: