ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

چینه شناسی ایران(1)
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

چینه شناسی ایران

 تشکیلات پره‌کامبرین:
 
تشکیلات پره‌کامبرین در بسیاری از بالا آمدگی‌های قدیمی هورست مانند واقع در ایران مرکزی- البرز- آذربایجان مشاهده شده است. تعیین سن مطلق آن‌ها به‌روش رادیواکتیو در دست مطالعه است و شاید آنچه که به‌طور عموم در ایران پره‌کامبرین نامیده می‌شود سن نسبی آن‌ها نسبت به‌هم متفاوت می‌باشد. تنها دلیلی که سن پره‌کامبرین را در این سنگ‌ها محرز می‌سازد موقعیت چینه‌ای آن‌ها بوده که در زیر رسوبات مشخص اینفراکامبرین قرار گرفته است. این سنگ‌ها را می‌توان در سه گروه بیان نمود که عبارتند از:


 
واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران (بخش پایانی)
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ایران ، ژئومورفولوژی ، زمین‌ساخت

واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران (بخش پایانی)

5- ارتفاعات البرز:

این منطقه‌ی کوهستانی مرتفع از شرق آذربایجان آغاز، شمال تهران را پیموده و خراسان شمالی را پوشانده به داخل خاک افغانستان کشانده می‌شود. از نقطه نظر چینه‌شناسی و تکتونیک این منطقه بسیار شبیه ایران مرکزی است. یعنی با همان حالت پیچیده از پرکامبرین و ردیفی مشابه با انفراکامبرین تا تریاس بدون دگرشیب است ولی در آن نبود لایه‌های چینه‌شناسی نیز شناخته شده است. وضع این منطقه مبین یک سطح مسطح و عدم کوهزایی‌های پالئوزوئیک است. 


 
واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران (ادامه)
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ایران ، ژئومورفولوژی ، زمین‌ساخت

واحدهای شکل زمین‌ساختی ایران (ادامه)

3-منطقه‌ی رورانده‌ی زاگرس:

این منطقه از نظر وسعت باریک و محدود است و می‌توان آن را دنباله‌ی قسمت شمال‌شرقی منطقه‌ی قبلی دانست. این منطقه موجب جدایی چین‌خوردگی زاگرس از ایران مرکزی شده است. از نقطه نظر چینه‌شناسی در منطقه چین‌خورده و رورانده‌ی زاگرس به‌هم ارتباط دارند اما رسوبات منطقه‌ی رورانده دارای خصوصیات تا اندازه‌ای عمیق می‌باشد.