ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

عناوین مطالعات ژئومورفولوژی در ایران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ دی ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: ژئومورفولوژی ، ایران ، مطالعات ، geomorphology

"عناوین مطالعات ژئومورفولوژی در ایران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵" چاپ شد.

Titles of Geomorphological Studies in Iran (1968-2006)-HamidrezaMohajer- Iran-Tehran ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواری‌های زمین است. مطالعات ژئومورفولوژی انجام شده در ایران به‌ دلیل جدید بودن این علم در دنیا و نیز ایران از سابقه کمتری نسبت به سایر تحقیقات جغرافیایی برخوردارند. در سال‌هایی که علم ژئومورفولوژی در کشور ما مطرح شده، پژوهش‌های متعدد و ارزشمندی در محدوده‌های مختلف جغرافیایی کشور انجام شده که متأسفانه تعداد این مطالعات مشخص نیست. برای تعیین تعداد تحقیقات و مطالعات ژئومورفولوژی، بخش قابل توجهی از منابع موجود و قابل دسترسی مربوط به سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب نوشته حاضر ارائه شده است.

صفحه معرفی کتاب در سایت خانه کتاب.

-برای سفارش و خرید کتاب به سایت نشر آماره مراجعه فرمایید.