ژئومورفولوژی ایران

geomorphology of iran

واحدهای‌ ژئومورفولوژی‌ ایران
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: ایران ، ژئومورفولوژی ، واحدهای‌ مورفولوژی

برای انجام مطالعات ژئومورفولوژی یک منطقه، دانستن اینکه اون منطقه درکدوم واحد ژئومورفولوژی ایران قرارگرفته‌ از اساسی‌ترین بخش‌ها‌ی کاره. تقسیم بندی‌های خوبی هم درمورد این واحدها صورت گرفته ولی درحین مطالعه و تحقیق متوجه‌شدم که بهترین تقسیم بندی رو آقای دکترعلایی* انجام‌داده‌اند. بنابراین واحدهای بزرگ ژئومورفولوژی ایران رو براساس تقسیم بندی ایشون خدمت علاقه‌مندان ارائه ‌می‌کنم. 


واحدهای ژئومورفیک ایران

۱-واحدشمال‌غربی
          الف.واحدآذربایجان و کردستان‌شمالی
          ب.واحدکردستان‌شرقی
          ج.واحدزنجان

۲-واحدشمالی
          الف.واحدالبرز
          ب.واحدتالش

۳-واحدجنوب‌غربی(زاگرس)
          الف.واحدزاگرس چین خورده
          ب.واحدزاگرس مرتفع

۴-واحدشمال‌شرقی(خراسان‌شمالی)
          الف.واحدکپه‌داغ-هزارمسجد
          ب.واحدآلاداغ-بینالود

۵-واحدشرقی
          الف.واحدخراسان‌مرکزی و جنوبی
          ب.واحدسیستان و بلوچستان

۶-واحدجنوب‌شرقی(مکران)

۷.واحد ایران‌مرکزی
          الف.واحدکوه‌های ایران مرکزی
              ۱.واحدرشته‌مرکزی(کمربندسهند- بزمان)
              ۲.واحدکرمان
              ۳.واحدسنندج-سیرجان
              ۴.واحدکوه‌های پراکنده حوضه دشت کویر
        ب.واحددشت‌ها و چاله‌های داخلی
              ۱.واحددشت‌های پراکنده
              ۲.واحددشت‌لوت

۸.واحدجلگه کناره‌ای شمال(جلگه خزر)

۹.واحدجلگه‌های کناره‌ای جنوب
              ۱.واحدجلگه شمال خلیج‌فارس
              ۲.واحدجلگه شمال دریای‌عمان

*ژئومورفولوژی ایران- دکترمحمودعلایی طالقانی- چاپ سوم- ۱۳۸۴- انتشارات قومس