تعدادی ازسایتهای‌ ژئومورفولوژی

آدرس چندتا از سایت‌های خوب ژئومورفولوژی برای دوستداران ژئومورفولوژی:

گروه تحقیقاتی ژئومورفولوژی کانادا 
http://cgrg.geog.uvic.ca

گروه تخصصی ژئومورفولوژی(انجمن جغرافیدانان امریکا) http://www.aag-gsg.org

گروه تحقیقاتی ژئومورفولوژی بریتانیا http://www.bgrg.org

انجمن بین‌المللی ژئومورفولوگ‌ها http://www.geomorph.org/main.html

صفحه‌ ژئومورفولوژی دانشگاه ویرجینیا http://erode.evsc.virginia.edu

/ 0 نظر / 27 بازدید