واحدهای مورفولوژی کنونی ایران

واحدهای مورفولوژی کنونی ایران:

برحسب اطلاعات تغییرات آب و هوایی فلات ایران در دوران چهارم و هم‌چنین شرایط خاص این منطقه از دیدگاه مورفوتکتونیک، تمام سطح ایران را می‌توان به چند قلمرو مورفولوژیکی به‌شرح زیر تقسیم کرد:

1.منطقه کوهستانی شمال ایران مشتمل بر بخش شمال‌غربی- قوس کوهستانی البرز- بخش کوهستانی خراسان

2.مورفولوژی کناره‌های دریای خزر

3.منطقه کوهستانی جنوب‌غربی مشتمل بر کوه‌های زاگرس و بخش دره جلگه کارون

4.منطقه کوهستانی مرکزی ایران

5. بخش کوهستانی جنوب ایران مشتمل بر قسمت‌های غربی و مرکزی و شرقی و مورفولوژی سواحل خلیج فارس و دریای عمان

6.دشت‌های مرتفع فلات ایران مشتمل بر: دشت لوت و دشت کویرها و هامون‌های سیستان

/ 0 نظر / 45 بازدید