عناوین مطالعات ژئومورفولوژی در ایران از سال 1348 تا 1385

"عناوین مطالعات ژئومورفولوژی در ایران از سال 1348 تا 1385" چاپ شد.
 ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواری‌های زمین است. مطالعات ژئومورفولوژی انجام شده در ایران به‌ دلیل جدید بودن این علم در دنیا و نیز ایران از سابقه کمتری نسبت به سایر تحقیقات جغرافیایی برخوردارند. در سال‌هایی که علم ژئومورفولوژی در کشور ما مطرح شده، پژوهش‌های متعدد و ارزشمندی در محدوده‌های مختلف جغرافیایی کشور انجام شده که متأسفانه تعداد این مطالعات مشخص نیست. برای تعیین تعداد تحقیقات و مطالعات ژئومورفولوژی، بخش قابل توجهی از منابع موجود و قابل دسترسی مربوط به سال‌های 1348 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب نوشته حاضر ارائه شده است.

-برای دریافت فایل pdf صفحات اولیه‌ کتاب اینجا را کلیک فرمایید. 

-برای سفارش و خرید کتاب به سایت نشر آماره مراجعه فرمایید. 

/ 0 نظر / 57 بازدید